Produktion

Hvem er vi

Produktionsfunktionen består af 82 medarbejdere, fordelt på 1 produktionschef/afdelingsleder (ingeniør), 3 afdelingsledere (heraf 1 ingeniør og 2 farmaceuter, 2 ledende farmakonomer, 25 farmakonomer, 25 produktionsmedarbejdere, 9 laboranter, 8 farmaceuter, 3 Cand.Scient.Med., 3 ingeniører, 2 maskinmestre og 1 pedel).

Hvad laver vi

Produktionsfunktionen producerer, færdigtilbereder og pakker sygehusspecifikke lægemidler og produkter, som bidrager til rationel lægemiddelhåndtering.

Hovedopgaver

  • Vi fremstiller sterile og ikke sterile farmaceutiske specialiteter - SAD produkter - til Region Nordjylland og andre regioner
  • Vi fremstiller individuelle lægemidler til den enkelte patient
  • Vi fremstiller reagenser og desinfektionsmidler
  • Vi færdigtilbereder farmaceutiske specialiteter, så de er klar til brug til den enkelte patient
  • Vi pakker akutbakker, som er lagre af beredskabsmedicin beregnet til at bryde i en akut situation
  • Vi varetager diverse opgaver omkring kliniske forsøg

Produktionsafdelingen er organiseret i 4 afdelinger:

  • Produktionsstab
  • Cytostatikaproduktion
  • Serviceproduktion
  • Teknisk afdeling

Kontakt