Hjemmepatienter

Sygehusapoteket leverer medicin til hjemmepatienter. Når du er blevet tilknyttet som hjemmepatient via hospitalet, vil du få leveret medicin, ernæring, væsker og sygeplejeartikler til din privat adresse ifølge den aftale, der er indgået med dig.