Levering af produkter fra Sygehusapoteket til hjemmepatienter

Du er nu tilknyttet Sygehusapoteket i Region Nordjylland som hjemmepatient. Vi leverer dagligt medicin, ernæring, dialysevæsker samt sygeplejeartikler til fx kateterpleje til hjemmepatienter.