Medicinbokspatienter

Sygehusapoteket er ansvarlige for at levere medicin til medicinboksene i Region Nordjylland. Medicinbokse bruges til udlevering af medicin uden betaling (vederlagsfri medicin). Det er hospitalet, som vurderer, om kravene til at få vederlagsfri medicin er opfyldt for dig.