Fælles ledelsesgrundlag

Ledelse på Sygehusapoteket Region Nordjylland (SRN) beror på et fælles ledelsesgrundlag, idet det viser, hvad vi på SRN ser som god ledelse. Hensigten er at give retning og bidrage til at skabe klare mål og rammer for den daglige ledelse.

Hvorfor

Formålet med Sygehusapotekets ledelsesgrundlag er at skabe en fælles forståelse af god moderne ledelse på Sygehusapoteket. Såvel ledere som medarbejdere, regionens værdier og Sygehusapotekets kernefortælling medvirker til forme den ledelse, som vi skal samles om og som vi skal være kendt for i omverdenen.

Opgaven vil altid være i centrum, men den optimale opgaveløsning opnås kun, hvis lederen er bevidst om medarbejderne, deres kompetencer og engagement, og i videst muligt omfang bringer disse i anvendelse.

Ledelsesgrundlagets fundament er Sygehusapotekets værdigrundlag ITOP og kernefortælling.

Hvad

Ledelsen arbejder for, at Sygehusapoteket Region Nordjylland, til gavn for patienten, udfører sine opgaver rettidigt, samt fremstiller de produkter og ydelser, som patienterne og andre kunder har brug for.

Ledelsens opgave er at sætte retning og synlige mål, og skabe engagement og tryghed og sammen med medarbejderne skabe de resultater, der gør en forskel for vores interessenter og allervigtigst for patienterne.

Hvordan

Ledelse er en proces, der består i at løse opgaver ved hjælp af og sammen med mennesker. Ledelse udøves med henblik på at skabe vilkår for, at en gruppe af mennesker kan formulere og arbejde for opfyldelsen af bestemte mål:

  • Vi gør strategi konkret og nærværende.
  • Vi taler om og skaber tydelige rammer for at opnå synlige mål.
  • Vi fokuserer på flow igennem organisationen – og virkeliggør fælles opgaveløsning på tværs af Sygehusapoteket.
  • Vi forpligtiger os til at være nærværende og opsøgende for en åben respektfuld dialog.
  • Vi giver frihed til, at medarbejderne kan udvise initiativ og påtage sig et selvstændigt ansvar i og omkring opgaveløsningen i de givne rammer og regler.
  • Vi er lydhøre for nytænkning.
  • Vi inddrager medarbejdere til at komme med input og på den måde være en del af beslutningsprocesser, herunder drage nytte af tværgående arbejdsgrupper.
  • Vi kommunikerer åbent, konstruktivt og ærligt.