Cytostatikaproduktion

Hvem er vi

I Cytostatikaafdelingen er vi 1 afdelingsleder, 3 farmaceuter og 1 ledende farmakonom, 1 ledende laborant,13 farmakonomer, 10 laboranter og 4 produktionsmedarbejdere. 

Hvad laver vi

Afdelingen producerer brugsfærdige kemokure, som er cytostatika opblandet i egnet infusionsvæske, til kræftpatienter på Aalborg Universitetshospital, såvel ambulante, som indlagte.

Til afdelingen hører også opgaven med pakning af akutbakker.

Hovedopgaver

  • Aseptisk produktion af kemokure til de enkelte patienter ud fra fabriksfremstillede råvarer
  • Anvendelsesområdet er primært cancerbehandling, men kemokure bruges også i andre sammenhænge, f.eks. i sclerosebehandling, gigtbehandling og ved andre autoimmune sygdomme
  • Produktion af kemokure til eksperimentel enhed
  • Deltagelse i produktionsdelen af kliniske afprøvninger på onkologiområdet
  • Sikring af lavest mulige kontamineringsniveau ved håndtering af cytostatika
  • Pakning af akutbakker, som er pakninger med akutmedicin, - pakket efter ønske fra respektive sygehusafdelinger. Opgaven er placeret under cytostatikaafdelingen bl.a. som afveksling for den ergonomiske belastning i produktionen
  • Medvirke til at videreudvikle IT-systemer til sikring af høj kvalitet i produktionen

Kontakt