Ledelse

Hvad laver vi

Ledelsen på Sygehusapoteket er ansvarlig for Sygehusapotekets lægemiddeldistribution, lægemiddelproduktion og levering af serviceydelser.

Sygehusapotekets ledelse er desuden ansvarlig for en hensigtsmæssig planlægning og organisering af Sygehusapotekets daglige drift og udvikling.

Ledelsen på Sygehusapoteket fungerer som en enhedsledelse, der i fællesskab træffer afgørelser omkring Sygehusapotekets forhold.

Sygehusapotekeren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar overfor Regionsrådet og Sundhedsfaglig Direktør, samt overfor Lægemiddelstyrelsen.

  

Kontakt

Ledelse