Kvalitet

Kvalitetsfunktionen på Sygehusapoteket er opdelt i 2 afdelinger: Kvalitetsstab (QA) og Kvalitetskontrolafdeling (QC). Kvalitetschef Jette Bonderup er øverste leder for begge afdelinger.

Kvalitetsstab (QA)

Hvem er vi?

I QA er flere faggrupper repræsenteret bl.a. farmaceuter og forskellige cand.scient’er. Fælles for os, er at vi skal sikre at lovgivningen er overholdt. I vores afdeling vægter vi sammenhold og godt humør højt.

Hvad laver vi?

I QA favner vi bredt og skal kommunikere med og samarbejde med alle afdelinger i hele huset. Vi har mange forskellige opgaver, der strækker sig fra godkendelse af afvigelser til QA-sparringspartner på større udviklingsprojekter, hvilket giver en spændende og alsidig dagligdag. 

Vores hovedopgaver er at frigive produkter, samt at sikre at alle processer og al dokumentation lever op til relevant lovgivning og interne instruktioner.

Kvalitetskontrolafdeling (QC)

Hvem er vi?

I kvalitetskontrolafdelingen er ansat 14 personer fordelt på 1 afdelingsleder, 1 kemiingeniør, 1 mikrobiolog, 1 kemiker, 1 farmakonom og 9 laboranter.

Hvad laver vi?

Kvalitetskontrolafdelingen udfører:

  • Fysisk/kemiske og mikrobiologiske analyser af råvarer, færdigvarer og stabilitetsprøver
  • Hygiejnemonitorering af lokaler, personale og processer
  • Modtagekontrol af råvarer
  • Papirkontrol af batchdokumentation

Kontakt