Klinisk farmaci

I Klinisk farmaci er vi ud over en afdelingsleder både farmakonomer og farmaceuter ansat. Derudover har vi flere farmakonomelever på kombiuddannelsen mellem privat apotek og Sygehusapoteket. Vi arbejder på regionens hospitaler på de afsnit, der har tilkøbt vores serviceydelser.

Hvad laver vi?

Klinisk farmacis kerneydelse er at sikre optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for både patient og samfund. Dette sker ved et samarbejde mellem apotekspersonale, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Hovedopgaver:

De serviceydelser Klinisk farmaci tilbyder, kan du læse om i dokumentet Klinisk farmaceutisk service på de nævnte sider.

  • Medicinservice:
    • Model 1, udføres af farmakonomer, se side 5
    • Model 2, udføres af farmakonomer, se side 6
    • Model 3, udføres af farmakonomer og farmaceuter, se side 7
  • Klinisk Farmaceutisk Service der udføres af farmaceuter, se fra side 8

Eventuelle spørgsmål kan sendes pr. mail til afdelingsleder l.yder@rn.dk

Kontakt