Administration

Hvem er vi

Administrationen er sekretariat for hele Sygehusapoteket.

I Administrationen er vi 1 kontorchef, 1 HR-konsulent, 1 systemadministrator, 2 specialister, 1 økonomimedarbejder, samt 1 sekretær og en praktikant.

Hvad laver vi

Som sekretariat varetager vi opgaver af strategisk karakter samt operationelle opgaver indenfor personaleadministration og økonomi.

Hovedopgaver

 • Udarbejde budgetter, regnskab og regnskabsberetning for apoteket
 • Bogholderifunktioner
 • Udarbejde forbrugsrapporter og lægemiddelstatistik til sygehuse/sektorer
 • Sekretariatsfunktion for ledelsen
 • Være referent ved MED-udvalgsmøder
 • Personaleadministration
 • Vedligehold af hjemmeside og personalenet
 • Intern/ekstern information (ekskl. Lægemiddelinformation)
 • Almen posttjeneste. og journalfunktion
 • Kontakt til it-leverandør
 • Kontakt til rengøringsfunktionen og drift af kantinen
 • Tilrettelægge receptioner/modtagelse af gæster m.v.

Der er kontortid i Administrationen mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 15.00 - herudover kan du kontakte Administrationen pr. telefon, samt på mailadressen sygehusapoteket@rn.dk - mail der sendes til denne mail adresse bliver åbnet dagligt. 

Kontakt