Uddannelser

Sygehusapoteket deltager aktivt i uddannelsen af farmaceuter, farmakonomer og kandidater fra MEDIS (Medicin med Industriel specialisering).

På Sygehusapoteket er der primært sundhedsfagligt uddannet personale ansat, men også mange andre faggrupper.

Vi deltager aktivt i uddannelsen af farmaceuter, farmakonomer og kandidater fra MEDIS (Medicin med Industriel specialisering). For farmaceuter kan specialet planlægges i forlængelse af studieophold på Sygehusapoteket.

Læs mere om de enkelte uddannelser