Om Sygehusapoteket

Sygehusapoteket skal som virksomhed i Region Nordjylland sikre forsyning af lægemidler og data, fremstilling af sygehusspecifikke lægemidler samt leverance af klinisk farmaceutiske serviceydelser.
Sygehusapoteket i Region Nordjylland

 

Personale og Organisationsplan

Personalet er sammensat af mange forskellige faggrupper og arbejder på hospitalerne i hele Region Nordjylland, samt på Sygehusapoteket.