Om rekommandationslisten

Rekommandationslisten består af lægemidler til standardbehandling/basisbehandling inden for alle specialer.

Du finder listen her:

 

Lægemidlerne er rekommanderet under hensyntagen til:

  • Dokumenteret effekt
  • Patientsikkerhed
  • Økonomi.
Rekommandationslisten er udarbejdet af Specialistgrupper nedsat af Lægemiddelkomitéen Region Nordjylland og er derfor regionalt gældende.

Rekommandationslisten danner grundlag for de enkelte afsnits standardsortiment.


Individuelle standardsortimenter

Standardsortiment indeholder lægemidler fra rekommandationslisten suppleret med specialerelaterede lægemidler.
Standardsortiment udarbejdes i samarbejde mellem Sygehusapoteket og det enkelte afsnit.

 

Årlig revidering af rekommandationsliste

Specialistgrupper gennemgår årligt rekommandationslisten. Ved offentliggørelse af nye undersøgelser, referenceprogrammer og klaringsrapporter, der giver anledning til ændring i behandlingsstrategi, kan være årsag til løbende revidering.