Teknisk afdeling

Hvem er vi

I Teknisk Afdeling er der ansat 5 personer - 1 afdelingsleder (ingeniør), 1 ingeniør, 2 maskinmestre, 1 pedel, samt 1 ejendomsserviceteknikerelev.

Hvad laver vi

Afdelingen foretager drift og vedligehold af udstyr og installationer på Sygehusapoteket.

Hovedopgaver

  • Har kedel- og rådighedsvagt
  • Vedligeholder, fejlfinder, reparerer, ændrer, installerer, kvalificerer og validerer medieproducerende GMP-anlæg
  • Vedligeholder, fejlfinder, reparerer, ændrer, installerer andet fælles udstyr- og installationer
  • Vedligeholder, fejlfinder, reparerer, ændrer og installerer produktionsafdelingernes GMP-udstyr og andet udstyr
  • Bidrager med viden til kvalificering af produktionsafdelingernes GMP-udstyr
  • Overvåger udstyr- og processer
  • Udarbejder og vedligeholder miljø- og afdelingsgodkendelser
  • Deltager i arbejdsmiljøarbejdet
  • Vedligeholder og ændrer bygninger
  • Udfører pedelopgaver

Kontakt